Mae AgorIP yn ddull newydd o arloesi a all helpu i ddod â’ch syniadau a’ch

Diolch i gefnogaeth yr UE a Llywodraeth Cymru, gall AgorIP eich helpu i wireddu potensial eich syniad, cynnyrch neu ymchwil. Mae ein tîm o arbenigwyr yma i’ch helpu chi i fynd â’ch “IP” i’r farchnad a’i helpu i’w wneud yn llwyddiant masnachol

 

target image

Beth yw IP?

Beth yw IP?
target image

Pwy ydyn ni

Pwy ydyn ni
target image

Themâu Trawsbynciol

Themâu Trawsbynciol

Dyma rai ffeithiau a ffigurau AgorIP

234 cyfleoedd

Mwy na 50% yn y sector Iechyd a Lles

Gan gynnwys mwy na 25% yn gysylltiedig â’r GIG

Mae o leiaf 23 o swyddi newydd wedi’u creu ers i AgorIP ddechrau ym mis Ionawr 2016

People image

18 Cwmnïau newydd

Gall cwmnïau deillio gael cyllid hadau gan AgorIP. Ers mis Ionawr 2016 mae’r rhain wedi sicrhau bron i 10x o gyd-fuddsoddi.

Cyflawnwyd miliynau mewn buddsoddiad preifat hyd yn hyn a dros £ 1m neu grantiau ymchwil

Mae Prifysgol Abertawe yn 10 prifysgol orau’r DU ar gyfer creu cwmnïau deillio

People image

£1m wedi'i ddyrannu

i dros 100 o gyfleoedd newydd a grëwyd gan AgorIP

Ffeiliwyd 119 o batentau newydd

People image