jump to content

Croeso

Mae AgorIP yn ffordd newydd o weithio gydag arloesi a all helpu i ddod â'ch syniadau ac arloesedd yn fyw.

Diolch i gefnogaeth yr UE a Llywodraeth Cymru, gall AgorIP eich helpu i wireddu potensial eich syniad, eich cynnyrch neu'ch ymchwil. Mae ein tîm o arbenigwyr yma i'ch helpu chi i fynd â'ch Eiddo Deallusol i'r farchnad a helpu i'w wneud yn llwyddiant masnachol.

 

 

Dyma rywfaint o ffeithiau a ffigurau am AgorIP

 • 234

  o gyfleoedd

  Dros 50% yn y sector Iechyd a Lles

  Gan gynnwys mwy na 25% yn gysylltiedig â'r GIG

  O leiaf 17 o swyddi newydd wedi eu creu ers i AgorIP ddechrau ym mis Ionawr 2016

  234
 • 18

  o Gwmnïau Newydd

  Gall cwmnïau deillio gael cyllid hadu gan AgorIP. Ers mis Ionawr 2016 maen nhw wedi cael bron i 10x trwy gyd-fuddsoddi.

  Cafwyd £2m o fuddsoddiad preifat hyd yn hyn a mwy na £1m mewn grantiau ymchwil

  Mae Prifysgol Abertawe yn 10 uchaf prifysgolion y DU ar gyfer creu cwmnïau deillio

  18
 • £1m

  wedi'i ddyrannu

  dros 100 o gyfleoedd newydd a grëwyd gan AgorIP

  23 patent newydd wedi'u ffeilio

  £1m