AgorIP gwneud hanes Prifysgol Abertawe yn cyflawni statws RTTP am y pedwerydd troGorffennaf 3, 2020

Un o aelodau staff AgorIP yw’r pedwerydd person yn hanes Prifysgol Abertawe i gyflawni statws proffesiynol trosglwyddo technoleg cofrestredig (RTTP).
Cyflawnodd rheolwr trosglwyddo technoleg, Berna Jones, y safon broffesiynol ryngwladol ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth a masnacheiddio drwy ei gwaith o fewn AgorIP a phrofiad helaeth y tu allan i’r prosiect.
Mae AgorIP yn dod ag academyddion, clinigwyr a busnesau at ei gilydd i arloesi ymchwil i dechnolegau arloesol a sbarduno llwyddiant masnachol gyda chymorth Prifysgol Abertawe, a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.
RTTP yw’r safon ryngwladol ar gyfer y cymhwysedd a phrofiad proffesiynol o ymarferwyr cyfnewid gwybodaeth/trosglwyddo gwybodaeth/trosglwyddo technoleg (KE/KT/TT) sy’n gweithio mewn prifysgolion, diwydiant a labordai’r Llywodraeth.
Mae 564 o RTTP ar draws y byd, wedi eu gwasgaru dros 40 o wledydd mewn chwe chyfandir
Er mwyn cyflawni statws RTTP, rhaid i ymgeiswyr allu dangos eu bod wedi cymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau drwy arwain prosiect trosglwyddo gwybodaeth cymhleth rhwng y ganolfan ymchwil a sefydliadau busnes neu gymunedol.
Mae Ms Jones wedi bod yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ers 10 mlynedd, gan ymwneud yn bennaf â phrosiectau a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd ac yn allanol.
Yn ystod ei hamser yn y brifysgol, mae hi wedi gweithio fel Swyddog effaith, ac wedi rheoli prosiect y cyfrif cyflymu effaith (IAA) a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r gwyddorau ffisegol (EPSRC).
Mae hefyd wedi gweithio fel swyddog trosglwyddo gwybodaeth mewn prosiect A4B a ariennir gan Lywodraeth Cymru a chronfeydd strwythurol Ewropeaidd.
Ymunodd ag AgorIP o adran gwasanaethau ymgysylltu ac arloesi ymchwil y Brifysgol yn 2017.
Meddai Michael Smith, uwch reolwr trosglwyddo technoleg, “Mae pob un ohonom yn agor IP yn falch iawn o Berna. Mae ennill y statws hwn yn adlewyrchu’r gwaith caled a’r proffesiynoldeb y mae’n ei roi i bob agwedd ar ei rôl.
“Dim ond pan ddangosir tystiolaeth bod gan y rheolwr lwyddiannau masnachol gwirioneddol a gwerthfawr y dyfernir y statws RTTP hwn. Mae’r wobr hon yn parhau i amlygu pa mor gryf yw’r dalent sydd gennym yn y tîm agor a’n gallu i fynd â phrosiectau yr holl ffordd i ganlyniad masnachol llwyddiannus. “
Tags: , , ,