AgorIP wedi cefnogi cwmni Hexigone sydd ar restr fer Gwobrau Busnesau Newydd CymruIonawr 28, 2020

Mae busnes a gefnogir gan AgorIP wedi cyrraedd y rownd derfynol yng ngwobrau blynyddol Busnesau Newydd Cymru.

Mae Hexigone Inhibitors Ltd, cwmni sydd wedi deillio o Brifysgol Abertawe, wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Busnes Arloesol Newydd y Flwyddyn yn dilyn ei lwyddiant yn datblygu dewis arall i gromad chwefalent, yr atalydd cyrydiad a ddefnyddir yn gyffredin, a gafodd ei wahardd yn yr UE yn gynharach eleni.

Academyddion Prifysgol Abertawe, Dr Patrick Dodds a’r Athro Geraint Williams, ddatblygodd y dechnoleg, sydd o ddiddordeb sylweddol i’r diwydiant haenau, gyda gwerth posibl o $1bn yn fyd-eang.

Mae cyrydiad yn rhyfeddod naturiol sy’n gallu effeithio ar ddiogelwch y cyhoedd, yr economi, a’r amgylchedd.

Cydnabu Grŵp Ymchwil Cyrydiad Prifysgol Abertawe y mater a dechreuodd fynd i’r afael â’r her o ddod o hyd i opsiwn arall, gan ddefnyddio dull gweithredu newydd i ddatrys y broblem.

Yn 2015, darganfu Dr Dodds fecanwaith diogelu a oedd yn perfformio’n well na chromad chwefalent mewn profion labordy, a dechreuwyd ar y daith o sefydlu cwmni arloesol yn deillio o hynny.

Gyda chymorth AgorIP, mae’r tîm Hexigone, sydd bellach wedi’i leoli yng Nghanolfan Arloesedd Bae Baglan ym Mharc Ynni Baglan, eisoes wedi ennill nifer o wobrau arloesedd, arian grant nad yw’n gofyn am ran o’r cwmni, a chytundebau masnachol buddsoddi mewn ecwiti.

Dr Patrick Dodds

Mae Gwobrau Busnesau Newydd Cymru yn cydnabod cyflawniadau’r unigolion entrepreneuraidd sydd wedi gweld cyfle a chymryd risgiau i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yn y DEPOT yng Nghaerdydd ddydd Gwener 20fed Medi.

Dywedodd Giorgia Cacace, y Prif Swyddog Gweithredu: “Rydym yn hynod falch o gyrraedd rownd derfynol Busnes Arloesol Newydd y Flwyddyn fel rhan o’r cynllun arbennig, Gwobrau Busnesau Newydd Cymru.

“Mae Hexigone yn gweithgynhyrchu atalyddion cyrydiad cemegol-ddeallus sy’n amddiffyn asedau yn hirach ar draws y diwydiannau olew a nwy, morol, awyrofod a diwydiannau eraill.

“Y dechnoleg sydd wrth wraidd y cynnyrch yw system feicro-gronfa wedi’i phatentu Hexigone sy’n ymgorffori pigment atal cyrydiad a oedd, yn flaenorol, yn anghydnaws â haenau. Rydym yn falch bod y dechnoleg hon yn cael cydnabyddiaeth am ei chryfderau arloesol a masnachol.

“Byddai ennill y wobr hon yn arbennig o arwyddocaol i aelodau ein tîm, sy’n gweithio’n hynod galed i gynyddu ein gwaith gweithgynhyrchu yn llwyddiannus o Faglan i fodloni galw rhyngwladol.”

Gallwch ddilyn Hexigone Inhibitors ar Twitter ar @hexigone_ltd.

I ddarganfod mwy am AgorIP dilynwch @AgorIP_Swan ar Twitter neu dewch o hyd i ni ar LinkedIn.