AgorIP wedi cyflwyno yng nghynhadledd UIIN HelsinkiIonawr 28, 2020

Yn ddiweddar, mynychodd yr Athro Kelvin Donne y gynhadledd flynyddol ar gyfer Rhyngweithio rhwng Prifysgolion a’r Diwydiant yn Helsinki, y Ffindir, i gyflwyno papur yn seiliedig ar y Prosiect AgorIP ar ei ran. Mae cynhadledd y Rhwydwaith Arloesedd rhwng Prifysgolion a’r Diwydiant (UIIN) yn denu mwy na 500 o reolwyr, ymarferwyr ac ymchwilwyr ym maes prifysgolion entrepreneuraidd, arloesedd ar y cyd a rhyngweithiad rhwng prifysgolion a’r diwydiant. Bellach yn ei seithfed flwyddyn, mae’r gynhadledd hon sy’n para tri diwrnod yn un o’r mwyaf yn y maes hwn.  

Dewiswyd papur yn seiliedig ar y prosiect AgorIP i’w gyflwyno yn un o gynadleddau rhyngweithio rhwng prifysgolion a’r diwydiant mwyaf y byd, a gynhaliwyd eleni yn Helsinki, y Ffindir. Cafodd y papur hwn, sy’n dwyn y teitl “Open for Business – Open Innovation Technology Transfer in a Peripheral Region”, ei ysgrifennu ar y cyd gan Dr Gareth Davies, Cyfarwyddwr Prosiect AgorIP Dr Gerry Ronan, yr Athro Mike Williams a David Bolton ac fe’i cyflwynwyd gan Mr Bolton a minnau.

Mae’r Athro Kelvin Donne yn rhoi ei gyflwyniad yn Helsinki

Yr Athro Kelvin Donne (L) yn y digwyddiad yn Helsinki
Credyd: Rhwydwaith Arloesi Diwydiant y Brifysgol

Roedd y papur yn pwysleisio’r effaith sylweddol y mae AgorIP wedi’i chael yn cefnogi ac ysgogi masnacheiddio cynhyrchion a chysyniadau prosesau newydd, yn arbennig i’r farchnad gofal iechyd a meddygol. Pwysleisiwyd y twf sydyn yng nghyfalafu cwmnïau sy’n cael eu cefnogi gan AgorIP, gyda’r ffigwr cyfredol yn cyrraedd bron i £30m.

Drwy gyfuniad o fuddsoddi mewn ecwiti a breindaliadau yn ôl i’r brifysgol, mae’r prosiect hwn wedi llwyddo i ddilysu model cynaliadwy ar gyfer adfywiad economaidd rhanbarthol.

Ystyrir y prosiect AgorIP, sydd wedi’i leoli yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, fel esiampl o ‘Helics Triphlyg’, lle mae prifysgolion, diwydiant a’r llywodraeth yn cydweithio i gefnogi entrepreneuriaeth a chwmnïau uwch-dechnoleg sy’n deillio o hynny. Mae llwyddiant AgorIP yn adlewyrchu’r cydweithio agos rhwng Ysgol Feddygol Abertawe, Byrddau Iechyd rhanbarthol y GIG a chydweithwyr academaidd.

Bu i gynhadledd UIIN fis Mehefin 2019 ddenu dros 400 o gynrychiolwyr ac roedd yr adborth gan y gynulleidfa yn hynod galonogol, ac fe sefydlwyd nifer o gysylltiadau rhyngwladol. O ddiddordeb penodol i gyflwynwyr Abertawe oedd yr astudiaethau achos o’r Startup Center ym Mhrifysgol Aalto (a ystyrir yn eang fel y sawl sy’n gosod y safon ar gyfer rhyngweithiad rhwng prifysgolion a’r diwydiant): “Fostering Entrepreneurship and Industry”, ac “Accelerator/Incubator 2.0” Prifysgol Wollongong.

I ddarganfod mwy am AgorIP dilynwch @AgorIP_Swan ar Twitter neu dewch o hyd i ni ar LinkedIn.

Tags: , , , , ,