ACTing Minds

Mae Dr Darren Edwards yn seicolegydd sy’n arbenigo ym maes ‘Therapi Derbyn ac Ymrwymiad’- ACT. Fe gysylltodd ag AgorIP pan greodd y syniad o gêm fideo a oedd yn cynnwys Therapi Derbyn ac Ymrwymiad yn y gêm.

Y Syniad

Y Broses

Nodau'r Dyfodol