Digital Academic Solutions Ltd

Digital Academic Solutions Ltd sefydlwyd yn gynnar yn 2017. Mae’r cwmni  datblygu tri llwyfan digidol – Digicat, LectureView a Seminapp. Nod pob platfform yw gwella bywyd athrawon a myfyrwyr fel ei gilydd trwy harneisio pŵer digideiddio, y cyfryngau a ffonau symudol.

Digicat, fel enghraifft,  eisoes yn fyw a’i brif ddiben yw cysylltu myfyrwyr, darpar fyfyrwyr a rhanddeiliaid ag athrawon, ymchwilwyr a’i gilydd. Mae’n cynnig dewis modiwl gweledol a deallus i fyfyrwyr gyda mapio sgiliau amser real i helpu myfyrwyr i ddelweddu a rheoli eu teithiau dysgu fel erioed o’r blaen.

Y Broses

Nodau'r Dyfodol