Hexigone Inhibitors Ltd


Datblygodd academyddion Prifysgol Abertawe, Dr Patrick Dodds a’r Athro Geraint Williams ddewis amgen i gromad hecsfalent, atalydd cyrydiad a ddefnyddir yn gyffredin, a waharddwyd yn yr UE yn 2019. Mae’r dechnoleg batent a ddatblygwyd gan y tîm yn creu gorchudd rhyddhau clyfar sy’n perfformio’n well na’r haenau cyfredol, wedi’i wneud â atalyddion traddodiadol, o dros 10x. Mae’r cynnyrch o ddiddordeb sylweddol i’r farchnad caenau amddiffynnol byd-eang, ac un rhan ohoni yw’r Farchnad Dur wedi’i Gorchuddio â Coil yn Ewrop, sef gwerth £3bn y flwyddyn. Neilltuwyd y dechnoleg i gwmni Deillio Prifysgol Abertawe, Hexigone Inhibitors LTD, a dreialodd y fformwleiddiadau hyn gyda nifer o gynhyrchwyr paent byd-eang adnabyddus.

Gweld Gwefan

Y Borses

Nodau'r Dyfodol