Inc Arian Ailgylchadwy ar gyfer Dyfeisiau Electronig Argraffedig

 

Cwblhaodd Dr James Claypole ei radd PhD mewn Nanotechnoleg ym Mhrifysgol Abertawe, lle’r aeth ati i ymchwilio i inciau argraffu a’r modd y maent yn ymwneud â pherfformiad argraffu deunyddiau sy’n dargludo trydan.

Y Syniad

Y Broses

Nodau'r Dyfodol