ProColl

 

 

 

Cenhadaeth ProColl yw cyflenwi bioddeunyddiau i helpu ymchwilwyr i greu arloesiadau fel croen ac organau artiffisial gyda’u cyntaf i farchnata deunyddiau sy’n gyfeillgar i fegan. Mae hyn yn cynnwys deunydd sy’n seiliedig ar golagen, un o brif gydrannau meinweoedd cyswllt y corff dynol, ar gyfer datblygiadau meddygol arloesol a fydd yn cynnig atebion ar gyfer popeth o brofi cyffuriau canser i ailosod organau (autograft).

Cenhadaeth ProColl yw cyflenwi bioddeunyddiau i helpu ymchwilwyr i greu arloesiadau fel croen ac organau artiffisial gyda’u cyntaf i farchnata deunyddiau sy’n gyfeillgar i fegan. Mae hyn yn cynnwys deunydd sy’n seiliedig ar golagen, elfen fawr o feinweoedd cyswllt yn y corff dynol, ar gyfer datblygiadau meddygol arloesol a fydd yn cynnig atebion ar gyfer popeth o brofi cyffuriau canser i ailosod organau (autograft).

Gweld Gwefan

Y Broses

Nodau'r Dyfodol