Rafferty Distraction Headset

Luniodd Dr Kevin Rafferty y cysyniad o gyfuno mwgwd wyneb anaesthetig tafladwy gyda chlustffon VR i gadw cleifion yn brysur tra’u bod yn cael anaesthesia nwy neu ocsigen wrth iddynt weithio fel meddyg staff locwm yng ngogledd Cymru.

Defnydd claf unigol yw’r clustffon, gyda chlustffon rhith-realiti cardbord yn integreiddio mwgwd meddygol datodadwy. Defnyddir y ddyfais ar y cyd â ffôn clyfar i greu’r profiad rhith-realiti.

Gellir defnyddio’r ddyfais yn ystod gweithdrefnau lluosog, gan gynnwys therapi adfer ar ôl llawdriniaeth, therapi pwysedd llwybr anadlu cadarnhaol parhaus, therapïau nebiwleiddiwr, therapïau anadlydd, sganiau CT, a gweithdrefnau deintyddo.

 

Gweld Gwefan

Y Broses

Nodau'r Dyfodol