Trameto

Y Prosiect

Mae Trameto yn gwmni o Abertawe sy’n datblygu datrysiadau cynaeafu ynni micro. Nod gwaith Trameto yw dileu’r angen am fatris a phŵer gwifrau fel rhan o’r Rhyngrwyd Pethau cynyddol (IoT). Bydd cynhyrchion Trameto yn galluogi dileu batris o’r llu o synwyryddion smart rhyng-gysylltiedig a dyfeisiau diwifr sy’n gallu cyfathrebu â’i gilydd yn Rhyngrwyd Pethau.

Y Broses

Nodau'r Dyfodol