Trameto

The Project

Mae Trameto yn gwmni yn Abertawe sy’n datblygu datrysiadau cynaeafu micro-ynni. Nod gwaith Trameto yw dileu’r angen am fatris a phŵer trwy wifrau fel rhan o’r Rhyngrwyd Pethau (IoT) sydd ar dwf. Bydd cynhyrchion Trameto yn golygu na fydd angen batris yn y synwyryddion clyfar a dyfeisiau diwifr rhyng-gysylltiedig sy’n gallu cyfathrebu â’i gilydd yn y Rhyngrwyd Pethau. Maent yn mynd i’r afael â chyfleoedd mewn marchnadoedd megis monitro isadeiledd, olrhain asedau, amaethyddiaeth ddeallus, amddiffyn, technoleg wisgadwy, gofal iechyd a mesuryddion deallus.

Mae Trameto wedi sicrhau ei gylch buddsoddi cyntaf ac mae hefyd wedi derbyn cyllid sylweddol gan Innovate UK i ddatblygu eu cynnyrch. Arweiniwyd y cyllid hadau gan y Banc Datblygu i Gymru ac Swansea Innovations Ltd sy'n rheoli cronfa fenter Prifysgol Abertawe. Mae Trameto yn cael ei arwain gan dîm hynod brofiadol ac mae'n ychwanegiad pwysig i'r sector IoT a lled-ddargludol sy'n tyfu yng Nghymru. Bydd y buddsoddiad gan y Banc Datblygu ynghyd â'r arian grant yn galluogi Trameto i ddatblygu eu cynhyrchion ymhellach a manteisio ar yr angen cynyddol am ddyfeisiau di-wifr cynnal a chadw isel.
Mae'r cwmni'n bwriadu defnyddio'r arian i ddatblygu ymhellach ei gynhyrchion lled-ddargludyddion a fydd yn galluogi cynaeafu ynni o unrhyw fath o ynni fel golau, dirgryniadau a graddiannau thermol. Mae dadansoddwyr y diwydiant, Semico Research, yn rhagweld y bydd cynnwys y lled-ddargludyddion yn y farchnad hon yn werth mwy na $ 3 biliwn erbyn 2020. O fewn yr IoT, mae awydd enfawr i ddileu'r ddibyniaeth ar weithredu batri i hwyluso atebion hunangynhaliol neu ffitio ac anghofio. Bydd Trameto yn parhau i gael ei gefnogi gan raglen AgorIP.

Back

Back to Top