Cwmni chwaraeon o Gymru yn ehangu i Ewrop cyn Gemau Olympaidd 2020Ionawr 28, 2020

Mae cwmni o Gymru sy’n newid sut y gall ffederasiynau ddatblygu meddwl mwy masnachol a chreu data o chwaraeon, wedi cyhoeddi’r gyntaf o sawl partneriaeth  o fewn Ewrop wrth i’r cwmni ehangu y tu hwnt i’r DU.

Mae Sport Exchange, sydd wedi’i leoli ym Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr, yn gweithio gyda’r Royal Dutch Cycling Federation (KNWU) fel rhan o gytundeb a fydd yn cynyddu gallu’r ffederasiynau i gyfathrebu gyda seiclwyr ledled yr Iseldiroedd, a darparu mwy o fynediad yn uniongyrchol at gefnogwyr seiclo’r Iseldiroedd.

Bydd KNWU yn defnyddio’r adnoddau y mae Sport Exchange yn eu cynnig ar ei wefan aml-lwyfan, yn ogystal â mynediad at gynhyrchion cyfathrebu unigryw sydd wedi’u creu ar gyfer y ffederasiwn drwy restr gwasanaethau Sport Exchange.

Cefnogir Sport Exchange gan AgorIP, sy’n dwyn ynghyd academyddion, clinigwyr a busnesau i gynnal ymchwil arloesol i dechnolegau o’r radd flaenaf a hybu llwyddiant masnachol gyda chymorth Prifysgol Abertawe, a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Y bartneriaeth hon yw’r gyntaf mewn cyfres o gleientiaid mawr o Ewrop wrth i’r cwmni ehangu i’r farchnad chwaraeon Ewropeaidd yn barod at Gemau Olympaidd 2020.

Drwy weithio gyda’i gilydd, bydd Sport Exchange a KNWU yn gallu cyflawni eu nod o gyfathrebu manteision seiclo mewn ffordd newydd a hygyrch.

Lansiodd Sport Exchange fersiwn i ddefnyddwyr o’i lwyfan chwaraeon fis Medi eleni, gyda chymorth AgorIP.

Dywedodd Eifion Weinzweig, 31, un o gyfarwyddwyr Sport Exchange: “Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda sefydliad mor uchel ei barch.

“Pan fyddwch yn meddwl am ddinasoedd fel Amsterdam, seiclo yw’r peth cyntaf sy’n dod i’ch meddwl ac mae hynny cyn ystyried treftadaeth rasio gyfoethog diwylliant seiclo’r Iseldiroedd.

“Anrhydedd yw cyfrannu at lwyddiant seiclo, a’i ddatblygu yn gyffredinol, boed hynny’n cynyddu’r nifer o seiclwyr hamdden neu’n meithrin doniau’r dyfodol.

Ychwanegodd Thornwald Veneburg, Prif Weithredwr KNWU: “Rydym yn edrych ymlaen at gysylltu mwy o bobl â’n camp hyfryd o seiclo, ar y cyd â’n partner newydd Sport Exchange.

“Bydd blwyddyn nesaf, yn enwedig, yn flwyddyn arbennig yn y byd chwaraeon gyda’r Gemau Olympaidd yn Tokyo. “Gyda lwc, gyda’n partner newydd, gallwn alluogi mwy o bobl i fwynhau seiclo.”

Ewch i wefan Sport Exchange yma.

I ddarganfod mwy am AgorIP dilynwch @AgorIP_Swan ar Twitter neu dewch o hyd i ni ar LinkedIn.

Tags: , , , , , , ,