Fforwm arloesi ARCH-gwneud cais i hybu arloesedd mewn gofal iechydGorffennaf 17, 2020

Mae’r fforwm, a gadeirir ar sail rota gan yr Athro Keith Lloyd, Dr Richard Evans, Dr Phil Kloer a Dr Leighton Phillips, wedi’i lunio er mwyn carlamu arloesedd ar draws y sector iechyd a gofal er mwyn gwella iechyd, cyfoeth a lles.

Cyflwyno’ch cais erbyn dydd Gwener 24ain Gorffennaf 2020 i ymuno â’r sesiwn banel nesaf a derbyn 10 munud er mwyn cyflwyno neu arddangos eich prosiect gerbron y panel wedi’i ddilyn gan sesiwn holi ac ateb a fydd yn para am 10 munud.

Ar ôl eich broliant byddwch chi’n derbyn adborth ysgrifenedig pwrpasol gan gynnwys cyngor ac arweiniad ar sut i wella neu i ddatblygu’r prosiect arloesi gan dynnu sylw at ystyriaethau posib ar gyfer ei weithredu, carlamu’r prosiect arloesi i’r farchnad, cyfeirio at ariannu neu fecanweithiau cymorth neu gydweithwyr.

I gyflwyno eich prosiect arloesi, dylech chi lenwi’r ffurflen gais ar-lein gan nodi natur y prosiect, y canlyniad arfaethedig a’r effaith. Neu gallwch chi lawrlwytho’r ffurflen a’i dychwelyd i [email protected]

Arweinir Fforwm Arloesedd ARCH gan Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Mae Canolfan Technoleg Gofal Iechyd yn rhan o raglen gydweithredol Carlam a gyd-ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru