Ein Partneriaid Cyllido

Cefnogir y prosiect gan £ 6.7m gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys cefnogaeth gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chyllid gan Brifysgol Abertawe.