Gweithio gyda’r GIG

Nod AgorIP yw rhoi fframwaith masnacheiddio i sefydliadau GIG Cymru, yn ogystal â chymorth a chapasiti i fasnacheiddio datblygiadau arloesol penodol. Mae ein projecy, sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan yr Undeb Ewropeaidd drwy’r gronfa datblygu rhanbarthol drwy Lywodraeth Cymru, yn gweithio ar draws pob sector, o fusnes, i’r byd academaidd ac i’r GIG.

Mae’r GIG yn rhan hanfodol o AgorIP sy’n cyflenwi masnacheiddio eiddo deallusol. Mae gan bob Bwrdd gofal iechyd ledled Cymru fynediad i adnoddau’r GIG, rheolwyr, arbenigedd, prosesau a, lle y bo’n briodol, cyllid. Gall arloesi yn y GIG ddod gan nifer fawr o bobl, ar draws sbectrwm eang o bynciau. Gall dod o hyd i’r syniadau hyn fod yn her ac felly, mae gennym ein secondeion mewnol ein hunain, sydd o fewn Byrddau Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cwm Taf a Betsi Cadwaladr ar hyn o bryd.

Mae’r rheolwyr hyn wedi’u lleoli yn yr ysbytai ac maent yn mynd ati i chwilio am aelodau o staff gyda syniadau newydd, yn eu helpu gyda chyngor a strategaeth eiddo deallusol, ac yn eu cefnogi, gyda’r tîm cyfan, i fynd â’u syniad at fasnacheiddio.

Mae hyn oll yn golygu y gall AgorIP gynorthwyo, ariannu a datblygu syniadau’r GIG er budd y GIG, cleifion, busnesau lleol a’r economi gyfan.

 

Eich cysylltiadau â’r GIG

Dr Rachel Gemine-Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Ff: 01554 899018
E: [email protected]

Melissa van der Bijl-Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Ff: 01248 384877
E: [email protected]