Mae AgorIP yn ffordd newydd o weithio gydag arloesi a all helpu i ddod â’ch syniadau ac arloesedd yn fyw.

Diolch i gefnogaeth yr UE a Llywodraeth Cymru, gall AgorIP eich helpu i wireddu potensial eich syniad, eich cynnyrch neu’ch ymchwil. Mae ein tîm o arbenigwyr yma i’ch helpu chi i fynd â’ch Eiddo Deallusol i’r farchnad a helpu i’w wneud yn llwyddiant masnachol.

target image

Beth yw IP?

Beth yw IP?
target image

Pwd ydyn ni

Pwd ydyn ni
target image

Themâu Trawsbynciol

Themâu Trawsbynciol

Dyma rywfaint o ffeithiau a ffigurau am AgorIP

234 o gyfleoedd

Dros 50% yn y sector Iechyd a Lles

Gan gynnwys mwy na 25% yn gysylltiedig â’r GIG

O leiaf 17 o swyddi newydd wedi eu creu ers i AgorIP ddechrau ym mis Ionawr 2016

People image

18 o Gwmnïau Newydd

Gall cwmnïau deillio gael cyllid hadu gan AgorIP. Ers mis Ionawr 2016 maen nhw wedi cael bron i 10x trwy gyd-fuddsoddi.

Cafwyd £2m o fuddsoddiad preifat hyd yn hyn a mwy na £1m mewn grantiau ymchwil

Mae Prifysgol Abertawe yn 10 uchaf prifysgolion y DU ar gyfer creu cwmnïau deillio

People image

£1m wedi'i ddyrannu

dros 100 o gyfleoedd newydd a grëwyd gan AgorIP

23 patent newydd wedi’u ffeilio

People image