Lansio In-Call i gefnogi datblygiadau arloesol Prifysgol AbertaweIonawr 22, 2020

Mae AgorIP yn lansio galwad fewnol i bob aelod o staff sydd ag arloesedd unigryw y mae angen cymorth masnachol arno. Mae hwn yn gyfle gwych i ddod â’ch technolegau a’ch syniadau profedig i’r farchnad, gyda chymorth a chefnogaeth tîm profiadol o reolwyr trosglwyddo technoleg (TTM). Wedi’i leoli o fewn yr ysgol reolaeth, mae AgorIP yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru.

Bydd arian Cymorth Masnachol AgorIP yn cynnig hyd at £10,000 yn unol ag anghenion y prosiect. I gymryd rhan yn yr alwad hon, bydd angen i chi lawrlwytho  a llenwi’r ffurflen a’i chyflwyno i [email protected] erbyn dydd Mercher 26 Chwefror. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich gwahodd i gyflwyno eich arloesedd i banel asesu. Byddwch yn cael cymorth i baratoi ar gyfer eich cyflwyniad.

Os byddwch yn llwyddiannus yn ystod y cam hwn, byddwch yn cael TTM o fewn y tîm AgorIP, a fydd yn eich cefnogi i gyflawni eich nodau masnachol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r tîm ar y cyfeiriadau canlynol:

Coleg Peirianneg – Berna Jones: [email protected]

Coleg Y Celfyddydau a’r Dyniaethau – Emma Williams: [email protected]

Ysgol Y Gyfraith Hillary Rodham Clinton – Kyam Gilkes-Murray: [email protected]

Yr Ysgol Reolaeth – Steve Powell: [email protected]

Coleg Gwyddoniaeth a Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe – Yvonne Jones: [email protected]

Coleg Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd – Michael Smith: [email protected]

Ewch i’r ddolen ganlynol i gael rhagor o wybodaeth ac i gwblhau’r cais.

 

Ffurflen gais am gymorth masnachol AgorIP Ionawr 2020

Canllawiau’r gronfa cymorth fasnachol AgorIP

Tags: , ,