Rhith-wirionedd yn cael lle o fewn GIG Cymru Diolch i AgorIP

7th Gor 2020

Mae meddyg wedi cyfuno gofal iechyd gyda rhith realiti i helpu i roi tawelwch i gleifion.
Daeth Dr Kevin Rafferty i fyny gyda’r cysyniad o gyfuno’r mwgwd anesthetig i’w wario gyda clustffonau VR i gadw cleifion yn brysur tra’u bod yn ymgymryd â gwaith sefydlu nwy o anesthesia neu ocsigen tra’n gweithio fel meddyg locwm i’r staff yng Ngogledd Cymru.

Y clustffonau yw defnydd sengl i gleifion, penset realiti rhithwir cardbord yn integreiddio masg meddygol y gellir ei ddefnyddio. Caiff y ddyfais ei defnyddio ar y cyd â ffôn smart i greu’r profiad rhith-wirionedd.
Gellir defnyddio’r ddyfais yn ystod nifer o driniaethau, gan gynnwys therapi adfer ar ôl llawdriniaeth, therapi pwysedd llwybr anadlu positif parhaus, therapïau nebiwleddiwr, therapïau anadlydd, sganiau CT a gweithdrefnau deintyddol.

Mae Dr Rafferty, sydd ar hyn o bryd yn gweithio fel meddyg anesthetig yng Ngogledd Iwerddon, wedi creu prototeip, wedi gwneud modelau 3D a phrintiau, ac wedi mynd at AgorIP am gymorth pellach.
Mae AgorIP yn dod ag academyddion, clinigwyr a busnesau at ei gilydd i arloesi ymchwil i dechnolegau arloesol a sbarduno llwyddiant masnachol gyda chymorth Prifysgol Abertawe, a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Diolch i AgorIP, mae’r clustffonau wedi cael eu creu en masse ac wedi cael eu dosbarthu’n llwyddiannus i GIG Cymru.
Dywedodd Rhydian Owen, fu’n gweithio gyda Mr Rafferty yn ystod ei gyfnod gydag AgorIP: “pan ddechreuodd AgorIP weithio gyda Kevin, roedd yn glinigwr yng Ngogledd Cymru a oedd wedi nodi ffordd o wella’r gofal roedd yn ei ddarparu, ac roedd wedi datblygu datrysiad DIY.
“Roedd wedi canfod, pe bai’n dal ffonau clyfar ar gyfer plant i’w gwylio, ei fod yn cael ei anaestheteiddio’n llai o straen i’w gleifion ifanc, a’i fod yn helpu gweithrediadau i redeg yn fwy esmwyth i’r tîm clinigol.
“Darparodd AgorIP yr adnoddau a’r arbenigedd i ddatblygu syniad Kevin yn glustset y gallai anaesthetyddion eraill ei ddefnyddio, ac yn bartner gyda chwmni a all werthu nifer fawr o’r clustffonau ledled y DU, fel bod llawer mwy o gleifion yn gallu elwa bellach o arloesedd Kevin.
“Mae hon yn enghraifft wych o sut y gall cefnogi arloeswyr y GIG gyda datblygu cynnyrch arbenigol a chymorth masnacheiddio fod o fudd i’r GIG a’i gleifion.”