Prosiect AgorIP yn dathlu blwyddyn o lwyddiantIonawr 27, 2020

Mae sefydliadau ledled de Cymru wedi dod ynghyd i ddathlu blwyddyn lwyddiannus arall o ddarpariaeth gan AgorIP.

Bu i 10 o 148 o brosiectau sy’n gweithio gyda’r tîm AgorIP arddangos eu gwaith yn y digwyddiad yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, gyda’r arddangosfeydd yn amrywio o ddatblygiadau arloesol i helpu’r GIG ac ymchwil wyddonol, i helpu busnesau gyrraedd cleientiaid.

Yn ogystal, cynhaliodd y tîm gornel lesiant gyda Joe’s Ice Cream, sesiynau tylino am ddim, byrbrydau gwymon cynaliadwy wedi’u creu gan ddyfeisiwr yn gweithio gydag AgorIP, i arddangos ymroddiad y tîm i hyrwyddo iechyd a lles yn y gweithle yn unol â Chronfeydd Strwythurol Ewrop 2014 – 2020 yng Nghymru.

Roedd Hufen Iâ Joe yn y digwyddiad

Roedd Wave Wellbeing yn cyflenwi bar ynni newydd wedi’i seilio ar wymon

Mae AgorIP wedi ymgysylltu â mwy na 240 o ddyfeiswyr ac ymchwilwyr hyd heddiw a bu i rai o’r rheiny, sef yr Athro Tariq Butt, Dr Dao Xia, Dr Mark Bowman ac Alex Neilsen siarad ar y llwyfan am eu profiadau gydag AgorIP, yn dilyn areithiau gan y Dirprwy Is-ganghellor Hilary Lappin-Scott, Dirprwy Ddeon yr Ysgol Reolaeth Michael Williams a rheolwr prosiect AgorIP Ciaran Whyte.

“Mae’r prosiect blaenllaw hwn yn cydweithio â nifer o gyrff uchel eu parch, gan weithio ochr yn ochr â chronfa amrywiol o arloeswyr rhagorol yn cynnwys y GIG, Tata Steel, Ford, Sport X a British Cycling ymhlith rhai ohonynt, yn ogystal â gweithio gydag academyddion prifysgol wedi’u lleoli yma ac mewn sefydliadau addysg uwch eraill i ddod â syniadau arloesol yn fyw,” meddai Mrs Lappin-Scott yn y digwyddiad.

“O blaladdwyr i gymwysiadau sy’n cefnogi strwythurau yn y GIG, mae’r tîm wedi gweithio â channoedd o sefydliadau ledled gorllewin Cymru, gogledd Cymru a thu hwnt i gyflwyno syniadau newydd i’r farchnad.”

Rhoddodd y Dirprwy Is-Ganghellor Hilary Lappin-Scott sgwrs fer i’r mynychwyr

Ychwanegodd Mr Whyte: “Roedd y digwyddiad hwn yn cydnabod blwyddyn lwyddiannus arall i AgorIP ac yn arddangos 10 prosiect y mae AgorIP yn eu cefnogi. Bellach, mae AgorIP wedi ymgysylltu â thros 240 o ddyfeiswyr ac ymchwilwyr ac wedi cynnal cysylltiadau â thros 152 o sefydliadau, a dim ond adlewyrchiad bach oedd yr arddangosfa hon o’r effaith mae tîm AgorIP yn ei chael.

“Un uchafbwynt oedd y gornel lesiant a oedd yn hynod boblogaidd ac mae’r tîm yn ddiolchgar am gymorth yr Ysgol Reolaeth wrth gynnal y digwyddiad.

Arddangosodd Vital eu cywasgydd yn y sioe

Roedd Dr Dao Xia yn un o’r dyfeiswyr a wahoddwyd i roi sgwrs am ei waith gydag AgorIP yn y digwyddiad

“Rhoddodd yr Athro Tariq Butt, Dr Dao Xia, Dr Mark Bowman ac Alex Nielsen gyflwyniadau arbennig, ac rydym yn ddiolchgar iddyn nhw ac i’r dyfeiswyr a’r ymchwilwyr eraill a oedd yn goruchwylio yn yr arddangosfa.”

Mae AgorIP, gyda chefnogaeth Prifysgol Abertawe, a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn ffordd newydd o arloesi, sy’n gallu dod â syniadau ac eiddo deallusol yn fyw.

I ddarganfod mwy am AgorIP dilynwch @AgorIP_Swan ar Twitter neu dewch o hyd i ni ar LinkedIn.

Tags: , , , , ,