Prosiect METaL – Helpu yn ystod COVID-19Ebrill 17, 2020

Yn ystod argyfwng COVID-19, mae prosiect METaL Prifysgol Abertawe yn ymrwymedig i sicrhau eu bod yn parhau i gefnogi diwydiant gweithgynhyrchu Cymru. Bydd METaL yn parhau i gynnig uwchsgilio a chyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus tra’n addasu i sefyllfa sy’n canfod llawer o fusnesau Cymreig yn gweithio gartref.

Am gyfnod amser cyfyngedig, mae METaL yn cynnig ein cwrs ar-lein achrededig newydd sbon ‘ technoleg wedi’i sefydlu ‘ i fusnesau Cymru “yn rhad ac am ddim ”

Mae’r cynnig hwn yn seiliedig ar system y cyntaf i’r felin, felly os ydych yn gwybod am unrhyw fusnesau sydd am fanteisio ar y cynllun, mae croeso i chi gysylltu â’r prosiect: https://www.project-metal.co.uk/contact

Mae METaL wedi’i leoli o fewn y Coleg peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n cynnig cyfres o gymwysterau credyd y gellir eu defnyddio tuag at ddatblygiad proffesiynol a hefyd addysg bellach os dymunir.
Mae metel wedi cael ei wneud yn bosibl drwy £1,100,000 o Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.