Pwy ydyn ni

Mae Bwrdd Prosiect AgorIP yn goruchwylio’r prosiect ac yn hyrwyddo’r prosiect fel unigolion ac ar y cyd. Mae’r Bwrdd yn goruchwylio’r ddarpariaeth trwy fonitro’r gyllideb a dangosyddion perfformiad, cyflawni amcanion, cydymffurfiaeth a rheoli risg.  

Cadeirydd:

  • Yr Athro Michael Williams – Dirprwy Ddeon Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe

Dirprwy Gadeirydd

  • Ceri Jones

Aelodau’r Bwrdd:

  • Laurel Jones
  • Yr Athro Gareth Davies
  • Yr Athro Iwan Davies
  • Ceri Jones
  • Peter Mannion
  • Claudia Rabello-Strugnell
  • Michael Smith