Rhith-wirionedd wedi’i lansio mewn ystafelloedd dosbarth i addysgu trethiantIonawr 28, 2020

Mae athro cyswllt ym Mhrifysgol Abertawe yn defnyddio techneg hynod lwyddiannus sy’n cyfuno rhith-wirionedd a threthiant i addysgu myfyrwyr gyda chymorth AgorIP.

Mae Terry Filer yn defnyddio rhith-wirionedd i roi profiad go iawn o gleientiaid i fyfyrwyr fel rhan o ymarfer trethiant lwfansau cyfalaf. Gan ddefnyddio’r dechnoleg, mae myfyrwyr yn cael profiad o drethiant yn y byd go iawn drwy ymweld â safleoedd cleientiaid yn rhithwir i adnabod asedau sy’n gymwys i hawlio lwfansau cyfalaf.

Bydd y ffordd hon o weithio yn sicrhau bod myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cael y profiad bywyd go iawn sydd ei angen arnynt i gael mantais dros ymgeiswyr eraill wrth sicrhau swyddi cyfrifeg neu drethiant i raddedigion.

Mae AgorIP, gyda chefnogaeth Prifysgol Abertawe, a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn dwyn ynghyd academyddion, clinigwyr a busnesau i gynnal ymchwil arloesol i dechnolegau o’r radd flaenaf a hybu llwyddiant masnachol.

Enillodd Terry gyda’i gwobr yn ddiweddar am Ddysgu wedi’i Wella gan Dechnoleg yng Ngwobrau Addysgu SALT Prifysgol Abertawe

Mae Mrs Filer, a enillodd y Wobr Cwrs am Gyfoethogi Dysgu Drwy Dechnoleg yng ngwobrau addysgu SALT Prifysgol Abertawe yn ddiweddar am ddefnyddio’r dechnoleg, wedi gweithio gyda’r Swyddog Ymchwil Dr Marc Holmes i gyflwyno rhith-wirionedd i’r ystafell ddosbarth.

Ar hyn o bryd, mae’n Athro Cyswllt mewn Cyfrifeg a Threthiant ym Mhrifysgol Abertawe, wedi’i lleoli yn yr Ysgol Reolaeth, yn dilyn gyrfa o dros 20 mlynedd mewn ymarfer cyfrifeg, y sector cyhoeddus a’r diwydiant.

“Cefais y syniad yn ystod Cynhadledd y Sefydliad Addysg Uwch ym mis Gorffennaf 2017, lle’r oeddwn eisiau rhoi mwy o brofiadau trethiant go iawn i fyfyrwyr,” meddai.

“Pan oeddwn yn gweithio ar yr ap gyda Dr Holmes, roeddwn yn ymwybodol nad oedd neb arall ledled y byd yn addysgu trethiant gan ddefnyddio rhith-wirionedd, a dyma pam y penderfynasom fynd ati i’w fasnacheiddio a’i farchnata.

“Gan ddefnyddio’r dechnoleg, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i brofi trethiant yn y byd go iawn drwy ymweld â safleoedd cleientiaid yn rhithwir. Bydd y ffordd hon o weithio yn sicrhau bod myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn barod am waith ac yn sefyll allan oddi wrth ymgeiswyr eraill pan fyddant yn ceisio swyddi cyfrifeg neu drethiant i raddedigion.”

Dywedodd Berna Jones, Swyddog Trosglwyddo Technoleg, sydd wedi bod yn gweithio gyda Mrs Filer ar y prosiect: “Mae’r ap rhith-wirionedd yn ffordd arloesol o addysgu trethiant i fyfyrwyr sy’n rhoi cyfle i ddeall sut mae dysgu yn dod ynghyd mewn bywyd go iawn.

“Bellach, gall y myfyrwyr rhith-wirionedd gerdded o amgylch safle eu cleient, ac adnabod drwy rith-wirionedd yr asedau sy’n gymwys am drethiant. Pleser oedd gweithio gyda Terry a Marc i wneud hawlio am lwfansau cyfalaf yn ddifyr!”

I ddarganfod mwy am AgorIP dilynwch @AgorIP_Swan ar Twitter neu dewch o hyd i ni ar LinkedIn.

Tags: , , ,