Rydym yn creu llif bywiog o gyfleoedd masnacholRhagfyr 14, 2018

Bu Dr Gerry Ronan wedi gweithio mewn diwydiannau corfforaethol a BBaCh am gyfnod o 20 mlynedd cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe fel Pennaeth Gwasanaethau Masnachol. Mae ganddo PhD mewn ffiseg, mae’n Beiriannydd Siartredig ac yn Gymrawd yn y Sefydliad Ffiseg, mae hefyd wedi gweithio ym meysydd dyfeisiau meddygol a darganfyddiadau cyffuriau. Roedd yn eiriolwr mewn dull graddol gyda throsglwyddiad technoleg yn Abertawe sydd wedi creu piblinell fyrlymus o gyfleoedd masnachol. Mae bellach yn arwain ar brosiect unigryw AgorIP.

Dull arloesol, agored, newydd yw AgorIP all gynorthwyo i ddod â syniadau ac arloesedd yn fyw.

Diolch i gefnogaeth Prifysgol Abertawe, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru, rydym yn gweithio i wella iechyd a chyfoeth pobl Cymru. Rydym yn gwneud hyn drwy weithio gydag academyddion, diwydiannau, y GIG, buddsoddwyr ac entrepreneuriaid.

Ein nod yw trosglwyddo arloesedd ac Eiddo Deallusol i fusnesau sy’n bodoli eisoes neu fusnesau newydd a all gynorthwyo i greu swyddi newydd a gwella gofal y GIG drwy gymryd ymchwil sydd ar flaen y gad a’i throi yn feddyginiaethau, dyfeisiau, technoleg a gwasanaethau newydd.

Cafodd AgorIP ei lansio yn hwyr yn 2016 yn dilyn Rhaglen Bartneriaeth Arloesi Gofal Iechyd peilot newydd Prifysgol Abertawe. Mae wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru – ac fe gawsom lwyddiant sylweddol yn ystod y cyfnod cyntaf. Rydym yn falch ein bod wedi ein lleoli yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe ar Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesedd £450 miliwn y Bae ac mae gennym yn nawr dîm llawn o staff trosglwyddo technoleg gyda gweinyddwyr, arbenigwyr amlwg a rheolwyr piblinell.

Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi datblygu piblinell fyrlymus o gyfleoedd masnachol yn llawn ymholiadau gan nifer o ffynonellau.

Rydym wedi gallu cefnogi bron i 100 o’r rhain yn barod – sy’n dangos y lefelau uchel o arloesedd sy’n bodoli ar draws Cymru.

Rydym wedi sefydlu portffolio o brosiectau amrywiol, mae gan dros 50% ohonynt ganlyniadau iechyd a llesiant, ac mae nifer ohonynt yn denu buddsoddiadau preifat arwyddocaol ac yn creu swyddi o werth uchel ac sy’n cynnig sgiliau uchel. Mae’r prosiectau hyn yn amrywio o declynnau digidol ar gyfer myfyrwyr prifysgol, dyfeisiau meddygol yn gynnar yn y broses, diagnosteg a therapiwteg ar gyfer canser, technoleg lân, Gwe’r Pethau, beiciau mynydd i lawr allt i ddefnyddwyr anabl, a nifer o gydweithrediadau gyda Byrddau Iechyd GIG Cymru.

Mae tîm cyfan AgorIP yn edrych ymlaen at y flwyddyn sydd o’n blaenau – wrth i ni geisio sicrhau buddsoddiad pellach yn ein portffolio o brosiectau, datblygu ein gwaith gyda GIG Cymru a chynorthwyo i yrru’r don nesaf o arloesedd yng Nghymru.