Helen Howson

Mae Comisiwn Bevan yn falch iawn o weithio gyda’r prosiect AgorIP. Mae’r Comisiwn yn gweithio gyda phob bwrdd iechyd yng Nghymru i ddatgloi arloesedd a lledaenu mabwysiadu ar raddfa eang i drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru. Rydym yn gweithio gydag AgorIP i helpu i nodi a masnacheiddio datblygiadau arloesol posibl o’n Rhaglen Enghreifftiol Technoleg Iechyd. Mae AgorIP yn gyfrwng pwysig i sicrhau bod Cymru yn dal, amddiffyn a gwneud y mwyaf o’r IP sy’n cael ei greu gan staff ein GIG.


Cyfarwyddwr Comisiwn Bevan