Mark Hindmarsh

Ar ôl profi esblygiad AgorIP o’r cychwyn, mae ansawdd yr eiddo deallusol sy’n dod trwy’r rhaglen ac effeithiolrwydd y tîm yn parhau i greu argraff arnaf, gan eu bod yn cefnogi’r rhai sy’n ceisio am gymorth. Rwy’n edrych ymlaen at weld straeon llwyddiant pellach. Rwy’n siŵr y bydd yn digwydd ymhen amser


Cyfarwyddwr Smart Anchor Ventures