Yr Athro Hamish Laing

Mae ABMU yn falch iawn o weithio gyda’r tîm AgorIP i fasnacheiddio nifer o ddatblygiadau arloesol penodol sydd wedi’u datblygu gan ein staff talentog. Mae’r prosiect hefyd yn darparu fframwaith masnacheiddio ar gyfer y bwrdd iechyd – sy’n bwysig iawn o ystyried nodau’r bartneriaeth ARCH a Bargen Dinas Rhanbarth Dinas Bae Abertawe i sicrhau bod arloesedd yn y rhanbarth hwn yn cael ei ail-egnïo.

Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol ABM