Yr Athro Mark Drakeford

Bydd y prosiect hwn yn cefnogi trawsnewid ymchwil gyda’r potensial i fasnacheiddio mewn prifysgolion a byrddau iechyd. Mae AgorIP yn enghraifft gadarnhaol arall o sut mae cronfeydd yr UE yn helpu i yrru cysyniadau ac ymchwil newydd ymlaen i dyfu ein heconomi wybodaeth, gan roi Cymru ar lwyfan byd-eang.

Prif Weinidog Cymru