Trasferade – AgorIP yn ymuno â digwyddiad ‘Dragons Den’Ionawr 27, 2020

Yn ddiweddar, dychwelodd Cyfarwyddwr y Prosiect AgorID, Dr Gerry Ronan, i Belgrade i gymryd rhan yn y digwyddiad Serbia TRASFERADE Pitch cyntaf. Cyflwynodd ddeg tîm eu syniadau busnes uwch-dechnoleg i banel, megis Dragons Den, o angylion busnes ac arbenigwyr trosglwyddo technoleg ledled Ewrop i geisio masnacheiddio a chreu cynnyrch newydd.

Er na chafwyd buddsoddiadau o’r digwyddiad cyntaf, y gobaith yw wrth iddo aeddfedu dros y blynyddoedd nesaf, y bydd portffolio o fusnesau newydd wedi’u hariannu’n dda yn dechrau dod at ei gilydd.

Rwyf wedi bod yn gweithio â’r prifysgolion lleol a’r Llywodraeth ranbarthol yn Belgrade i fynegi’r prosesau sy’n sail i’r cysyniad AgorIP a ariennir gan ERDF.

Mae Serbia, gwlad sydd wedi’i derbyn i’r UE, yn ymddiddori’n fawr mewn defnyddio sgiliau a chyllid i ymgysylltu â’r agenda fasnacheiddio a byddem yn ceisio eu cynorthwyo nhw ar y daith gyffrous hon.

Cawsom ddwsin o gyfleoedd masnachol hynod amrywiol ac eithaf aeddfed yn dechnegol i’w hastudio. Roedd ansawdd y cyflwyniadau yn dda iawn.

Thema gyffredin oedd yr angen i’r sgiliau entrepreneuraidd ategol weithio ochr yn ochr â’r dyfeiswyr ond bydd y rhain yn ymddangos wrth i ni ddod yn fwy ymwybodol o ansawdd a nifer y cyfleoedd masnacheiddio.

Penderfynwyd ar y prosiect gorau gan reithgor yn cynnwys Vesna Mandić, Athro ym Mhrifysgol Kragujevac, Jelena Plavanski, Cyfarwyddwr Association of Business Angels of Serbia, Hazel Stewart, unigolyn cyswllt o Cleveland Scott York, John Normanton, sylfaenydd a chyfarwyddwr Oxandia Ltd, a minnau.

Yr Athro Brankovicc a enillodd wobr y diwrnod am y cyflwyniad gorau i’w busnes, B-Fresh, sy’n cynnig technoleg sy’n ystyriol o’r amgylchedd i wella oes silff ffrwythau a llysiau o ffactor o ddau.  Mae’n gynnig busnes arbennig ac rwyf yn edrych ymlaen at weld ei llwyddiant yn y dyfodol. Yn bersonol, gwelais sawl cysyniad difyr y gall AgorIP gysylltu â nhw yn Belgrade.

Mae AgorIP wedi datblygu cyfres o gyfleoedd masnachol bywiog, wedi iddo dderbyn ymholiadau lu o nifer o ffynonellau.

Diolch i gefnogaeth gan Brifysgol Abertawe a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, rydym yn gweithio i wella iechyd a chyfoeth pobl Cymru, a hybu’r don nesaf o arloesedd yng Nghymru.

Tags: , ,