Gyda phwy rydyn nin gweithio

Mae gan AgorIP bartneriaethau allweddol ar waith i sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflawni o ansawdd uchel: